Fijn dat ik je mag verwelkomen bij Toerisme voor Autisme

Mensen met autisme hebben nood aan structuur en voorspelbaarheid. Wanneer zij op reis of daguitstap gaan, valt deze structuur echter vaak volledig weg. Dit kan resulteren in de nodige stress en zelf in het vermijden van dergelijke activiteiten. Hier proberen we met Toerisme voor Autisme verandering in te brengen door alle toeristische organisaties die in contact komen met deze doelgroep tijdens hun vakantie of uitstap te begeleiden.  Hoe we dit doen, lees je hieronder.

Wij zijn er echter van overtuigd dat niet enkel mensen met autisme baat hebben bij deze autismevriendelijke aanpak. Vandaar stellen we dit platform dan ook open voor het ruimere publiek. Denk bijvoorbeeld maar aan jonge kinderen die niet binnen deze doelgroep vallen, maar ook voordeel halen uit deze aanpak.

Een autismevriendelijke aanpak bevordert de kwaliteit van de ervaring als dusdanig!

Wie is de persoon achter Toerisme voor Autisme?

Mijn naam is Sien Depoortere. Oorspronkelijk geboren in West-Vlaanderen, maar intussen reeds enkele jaren een trotse Gentenaar. Ik ben zot van reizen en ben zeer leergierig! Geprikkeld om mensen met een extra zorgvraag te begeleiden begon ik aan een opleiding Master in de Klinische Psychologie aan de UGent. Hierbij liep ik een zes-maand durende stage waarbij ik werkte met kinderen met ASS (i.e. Autismespectrumstoornis), ADHD, gehoorproblemen en dergelijke meer. Na het behalen van mijn diploma besloot ik mij verder te gaan verdiepen in toegankelijk toerisme. Vandaar vatte ik een volgende Masteropleiding in Toerisme aan de KU Leuven aan. Binnen het kader van mijn masterproef richtte ik me op autismevriendelijk toerisme. Hierbij ontwikkelde ik visuele stappenplannen om deze doelgroep een stressvrije daguitstap te bieden. Vanwege het overduidelijke succes en de groeiende vraag besloot ik dan ook om dit project na mijn studies verder te zetten. Zo ontstond Toerisme voor Autisme! Daarnaast ben ik ook klinisch psychologe en auti-coach in mijn eigen praktijk. Wil je graag meer informatie? Klik dan hier

Onze missie

Toerisme voor Autisme kiest voor een wereld waaraan mensen met autisme volwaardig kunnen deelnemen. We bieden steun om de toeristische sector toegankelijk, gestructureerd, begrijpbaar, prikkelarme en bijgevolg aangenaam te maken voor mensen met autisme. Dit trachten we te bereiken op verschillende manieren. Deze worden hieronder kort besproken. 

Hoe kunnen we jouw organisatie helpen om autismevriendelijk te worden?

Opstellen van visuele stappenplannen

Mensen met ASS hebben nood aan structuur en voorspelbaarheid. Op daguitstap/reis valt dit echter volledig weg. Alles is nieuw, sociale regels zijn niet duidelijk, er zijn heel wat prikkels, etc. Dit resulteert in heel wat stress zowel voor als tijdens de activiteit. Door het structureren en planmatig voorbereiden streven wij naar het beleven van een stressvrije uitstap. Dit doen we aan de hand van visuele stappenplannen. De tools die op Toerisme voor Autisme worden aangeboden zijn bovendien niet enkel nuttig voor mensen met ASS. Ook mensen die wel baat kunnen hebben bij wat meer structuur kunnen gebruik maken van deze hulpmiddelen. Denk maar aan jonge gezinnen en lagerescholen of hoogsensitieve mensen die graag op voorhand weten waar rustige ruimtes zijn en waar bepaalde prikkels sterk aanwezig kunnen zijn, etc. Lees hier meer over de stappenplannen. 

Bovendien kan je alle stappenplannen steeds gratis raadplegen via dit overzicht. Deze pagina wordt op frequente basis geüpdatet, dus hou hem zeker in de gaten! 

Advies op maat

Toerisme voor Autisme screent en analyseert de complete bezoekerscyclus van uw toeristische organisatie en biedt advies op maat over hoe dit autismevriendelijker kan worden. Dit kan gaan om een museumbezoek, overnachting, sportactiviteit, concert en zoveel meer! Voor meer informatie hieromtrent kan je hier terecht. 

Vormingen, workshops en lezingen

Tot slot kan je bij Toerisme voor Autisme terecht voor vormingssessies omtrent autismevriendelijk toerisme. Dit kan zowel in de vorm van een infosessie, workshop, lezing, etc. Hierbij zijn eveneens verschillende thema’s mogelijk die afgestemd worden op de interesses van de organisatie. Voor meer informatie omtrent deze vorming kan je hier terecht. 

Interesse in een samenwerking?

Wenst u beroep te doen op een van onze diensten? Neem dan contact op met de verantwoordelijke van Toerisme voor Autisme via onderstaande knop.