vzw De Funfabriek

Vakantiekampen en activiteiten voor normaalbegaafde kinderen met (een vermoeden van) autisme. 

In het dagelijks leven moeten kinderen met autisme zich vaak aanpassen aan de omgeving. Bij De Funfabriek wordt ingezet op compenseren waarbij ze zich aanpassen aan de noden van de kinderen. Dit doen ze door te verduidelijken in ruimte, activiteiten, regels en tijd. Daarnaast beperken ze de keuzes en de prikkels.

Tijdens de kampen kunnen de kinderen zich uitleven met talloze activiteiten op maat, zoals knutselen, sport, relaxatie, spelletjes, koken en gestructureerd vrij spel, aangepast aan de persoonlijke noden van elk kind. Op voorhand krijgen de kinderen een dagplanning en foto’s van de begeleiding, locaties en mede-speelkameraden.

De Funfabriek is gelokaliseerd in Vosselaar (Osseven 12). Deze locatie is voorzien van lokalen met spelmateriaal op maat van elk kind. Zo kunnen kinderen zich indien nodig afzonderen. 

Concreet biedt de Funfabriek een- of meerdaagse kampen in dagopvang voor maximaal 12 kinderen tussen 6 en 12 jaar. Een dag in De Funfabriek begint om 9u en eindigt om 16u. In de kostprijs zit inbegrepen: alle activiteiten, professionele begeleiding, verzekering, drankje en vieruurtje. Lunch is zelf mee te brengen.