Fijn dat ik je mag verwelkomen bij Toerisme voor Autisme

Mijn naam is Sien Depoortere. Oorspronkelijk geboren in West-Vlaanderen, maar intussen reeds enkele jaren een trotse Gentenaar. Ik ben zot van reizen en ben zeer leergierig! Geprikkeld om mensen met een extra zorgvraag te begeleiden begon ik aan een opleiding Master in de Klinische Psychologie aan de UGent. Hierbij liep ik een zes-maand durende stage in een ambulant revalidatiecentrum in Gent. Hierbij werkte ik met kinderen met ASS (i.e. Autismespectrumstoornis), ADHD (i.e. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), gehoorproblemen en dergelijke meer. Na het behalen van mijn diploma besloot ik mij verder te gaan verdiepen in toegankelijk toerisme. Vandaar vatte ik een volgende Masteropleiding in Toerisme aan de KU Leuven aan. Binnen het kader van mijn masterproef richtte ik me op autismevriendelijk toerisme. Hierbij ontwikkelde ik visuele stappenplannen om deze doelgroep een stressvrije daguitstap te bieden. Vanwege het overduidelijke succes en de groeiende vraag besloot ik dan ook om dit project na mijn studies verder te zetten. Zo ontstond Toerisme voor Autisme!

Onze missie

Toerisme voor Autisme kiest voor een wereld waaraan mensen met autisme volwaardig kunnen deelnemen. We bieden steun om de toeristische sector toegankelijk, gestructureerd, begrijpbaar, prikkelarme en bijgevolg aangenaam te maken voor mensen met autisme. Dit trachten we te bereiken op verschillende manieren. Deze worden hieronder kort besproken. 

Hoe kunnen we jouw organisatie helpen om autismevriendelijk te worden?

Opstellen van visuele stappenplannen

Mensen met ASS hebben nood aan structuur en voorspelbaarheid. Op daguitstap/reis valt dit echter volledig weg. Alles is nieuw, sociale regels zijn niet duidelijk, er zijn heel wat prikkels, etc. Dit resulteert in heel wat stress zowel voor als tijdens de activiteit. Door het structureren en planmatig voorbereiden streven wij naar het beleven van een stressvrije uitstap. De tools die op Toerisme voor Autisme worden aangeboden zijn bovendien niet enkel nuttig voor mensen met ASS. Ook mensen die wel baat kunnen hebben bij wat meer structuur kunnen gebruik maken van deze hulpmiddelen. Denk maar aan jonge gezinnen en lagerescholen of hoogsensitieve mensen die graag op voorhand weten waar rustige ruimtes zijn en waar bepaalde prikkels sterk aanwezig kunnen zijn, etc. Lees hier meer over de stappenplannen. 

Advies op maat

Toerisme voor Autisme biedt toeristische organisaties advies op maat volgens verschillende onderwerpen. Voor meer informatie hieromtrent kan je hier terecht. 

Vormingen, workshops en lezingen

Tot slot kan je bij Toerisme voor Autisme terecht voor vormingssessies omtrent autismevriendelijk toerisme. Dit kan zowel in de vorm van een infosessie, workshop, lezing, etc. Hierbij zijn eveneens verschillende thema’s mogelijk die afgestemd worden op de interesses van de organisatie. Voor meer informatie omtrent deze vorming kan je hier terecht. 

Interesse in een samenwerking?

Wenst u beroep te doen op een van onze diensten? Neem dan contact op met de verantwoordelijke van Toerisme voor Autisme via onderstaande knop.