Fijn dat ik je mag verwelkomen bij ‘Toerisme voor Autisme’.

Sien Depoortere

Mijn naam is Sien Depoortere. Oorspronkelijk geboren in West-Vlaanderen, maar intussen reeds enkele jaren een trotse Gentenaar. Ik ben zot van reizen en ben zeer leergierig! Geprikkeld om mensen met een extra zorgvraag te begeleiden begon ik aan een opleiding Master in de Klinische Psychologie aan de UGent. Hierbij liep ik een zes-maand durende stage in een ambulant revalidatiecentrum in Gent. Hierbij werkte ik met kinderen met ASS (i.e. Autismespectrumstoornis), ADHD (i.e. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), gehoorproblemen en dergelijke meer. Na het behalen van mijn diploma besloot ik mij verder te gaan verdiepen in toegankelijk toerisme. Vandaar vatte ik een volgende Masteropleiding in Toerisme aan de KU Leuven aan. Binnen het kader van mijn masterproef richtte ik me op autismevriendelijk toerisme. Hierbij ontwikkelde ik visuele stappenplannen om deze doelgroep een stressvrije daguitstap te bieden. Vanwege het overduidelijke succes en de groeiende vraag besloot ik dan ook om dit project na mijn studies verder te zetten. Zo ontstond Toerisme voor Autisme!

Onze missie

Op reis gaan of gewoonweg een korte daguitstap plannen is niet voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld. Vele mensen ervaren omwille van beperkingen, financiële middelen, etc. een heel resem aan barrières. Hieraan wil Toerisme voor Autisme tegemoetkomen door reizen, daguitstappen, uit eten en dergelijke meer aangenaam te maken voor iedereen. Dit trachten we te bereiken op verschillende manieren. Deze worden hieronder kort besproken. 

Blog – Toerisme voor Autisme

Op dit blog verzamelen we allerhande tips voor volwassenen met autisme of ouders van kinderen met autisme omtrent autismevriendelijke activiteiten, transport en dergelijke meer. Daarnaast wordt de toeristische sector eveneens geïnformeerd over de uitdagingen van deze mensen en hoe zij hieraan tegemoet kunnen komen. Heeft u vragen over deze informatie of wenst u gefeatured te worden op dit blog, mail dan zeker naar info@toerismevoorautisme.be.

Uitgebreid aanbod van visuele stappenplannen en sensorische kaarten

Mensen met ASS hebben nood aan structuur en voorspelbaarheid. Op daguitstap/reis valt dit echter volledig weg. Alles is nieuw, sociale regels zijn niet duidelijk, er zijn heel wat prikkels, etc. Dit resulteert in heel wat stress zowel voor als tijdens de activiteit. Door het structureren en planmatig voorbereiden streven wij naar het beleven van een stressvrije uitstap. De tools die op Toerisme voor Autisme worden aangeboden zijn bovendien niet enkel nuttig voor mensen met ASS. Ook mensen die wel baat kunnen hebben bij wat meer structuur kunnen gebruik maken van deze hulpmiddelen. Denk maar aan jonge gezinnen en lagerescholen of hoogsensitieve mensen die graag op voorhand weten waar rustige ruimtes zijn en waar bepaalde prikkels sterk aanwezig kunnen zijn, etc. Indien je hierover meer informatie wenst of jouw toeristische organisatie wil laten onder handen nemen door Toerisme voor Autisme, mail dan gerust naar contact@toerismevoorautisme.be.

Hierbij dient verder opgemerkt te worden dat de pictogrammen die worden gebruikt in de afsprakenfiches en visuele stappenplannen afkomstig zijn van Sclera. Bart Serrien, beheerder en ontwerper van Sclera, gaf hiervoor toestemming. Op deze website vindt u bovendien een zeer uitgebreid aanbod pictogrammen die u gratis kunt downloaden voor persoonlijk gebruik. Zeker een bezoekje waard!

Consultancy

Toerisme voor Autisme biedt toeristische organisaties advies op maat volgens verschillende onderwerpen. Voor meer informatie hieromtrent kan je hier terecht. 

Vorming

Tot slot kan je bij Toerisme voor Autisme terecht voor vormingssessies omtrent autismevriendelijk toerisme. Dit kan zowel in de vorm van een infosessie, workshop, lezing, etc. Hierbij zijn eveneens verschillende thema’s mogelijk die afgestemd worden op de interesses van de organisatie. Voor meer informatie omtrent deze vorming kan je hier terecht.